Inicio

Noticias

Curs sobre aprenentatge cooperatiu i educació inclusiva

L’Oficina d’Estudis obri un curs de formació sobre aprenentatge cooperatiu i educació inclusiva.

Des del passat 8 de gener i fins el 7 de febrer tindrà lloc un curs formatiu que aborda l’aprenentatge cooperatiu i l’educació inclusiva. L’Oficina d’estudis, amb la col•laboració del Departament d’Educació de la Universitat Jaume I, ha organitzat diverses sessions, totes elles impartides per professors i membres del grup de recerca Millora Educativa i Ciutadania Crítica (MEICRI) de l’UJI.

La iniciativa s’emmarca dins dels cursos de formació continuada i va dirigida a un total de trenta alumnes, professionals de l’educació i investigadors que volen aprofundir i reflexionar al voltant d’una forma de treballar i, fins i tot d’entendre la vida, que passa per tres principis fonamentals. En primer lloc es basa en la igualtat, des del punt de vista dels drets i les oportunitats que tenim totes les persones. Segonament, en el reconeixement de la diversitat i, en tercer lloc, en el diàleg.

El professor Joan Traver, coordinador del projecte, va estar l’encarregat d’impartir la primera sessió. Traver va insistir en la importància de construir vincles entre les persones per tal de generar motius de celebració. “Els canvis s’operen des de l’alegria”, comenta Traver. I és que la cohesió de grup és un d’eixos tres eixos fonamentals de l’aprenentatge cooperatiu, així com les habilitats cooperatives (destreses de comunicació, per afrontar i resoldre problemes i per demanar i donar ajuda) i, per últim i mitjançant les tècniques simples i complexes, aconseguir que els alumnes aprenguen una matèria.

La cultura col•laborativa i els processos de millora, la vida de grup, l’educació emocional, les parelles tutoritzades, l’aprenentatge servei o l’aprenentatge per projectes són alguns dels altres temes que abordaran per tal de fer de l’educació un instrument de transformació cultural i que, al cap i a la fi, camine cap a la consecució d’una societat democràtica, ètica, justa i participativa.

Descargas:

Lucía Sánchez-Tarazaga aborda la formació dels docents de Secundària

Lucía Sánchez-Tarazaga va defensar el passat mes de juny a la sala de graus Germà Colon de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I el seu treball de tesi doctoral en el qual Sánchez Tarazaga centra l’estudi en les competències dels docents del professorat d’Educació Secundària des de la percepció dels docents de Castelló així com també des de les implicacions en la seva formació inicial, concretament des de l’anàlisi del Màster de Secundària.

Mitjançant un disseny d’enquesta, les dades obtingudes de la investigació indiquen que els col•lectius implicats atorguen importància a totes les competències docents, tot i que el professorat de Secundària en actiu així com els estudiants del màster consideren la transmissió de coneixements com la competència més important, valorada fins i tot per damunt d’altres com per exemple el treball en equip o l'atenció a la diversitat. D’altra banda, fruit de l’anàlisi documental i dels grups de discussió, Sánchez-Tarazaga adverteix que el màster suposa un avanç en relació a l’antic Curs d’Adaptació Pedagògica (CAP). No obstant això, les dades també evidencien certs aspectes que requereixen una major atenció en la formació inicial.

Per això, els principals avanços que suposa l’estudi plantegen algunes reflexions i recomanacions per tal de millorar el programa formatiu dels futurs docents de Secundària. Dins de la configuració del màster, algunes suggerències identificades són una major connexió de la universitat amb les aules de Secundària, dissenyar els aprenentatges basats en la reflexió i integrar la competència emocional en els continguts. A nivell de l’Administració educativa, la proposta principal està relacionada amb l’articulació d’un marc de competències docents que permeta concebre les polítiques del professorat (selecció, formació, desenvolupament professional) des d’un enfocament integrador.

Descargas:

El Meicri al I Congrés Internacional d’Inclusió i Millora Educativa

El grup d’investigació Millora Educativa i Ciutadania Crítica (Meicri) va participar els darrers dies 25, 26 i 27 d’octubre en la primera edició del Congrés Internacional d’Inclusió i Millora Educativa celebrat a la Universitat d’Alcalá de Henares, Madrid.

La doctora i professora titular Auxiliadora Sales va estar l’encarregada de presentar la comunicació que sota el títol: ‘La Escuela Incluida: vinculación del currículum al territorio a través de procesos de investigación-acción participativa’, va repassar les fases desenvolupades en diversos centres valencians i que situen i consoliden el posicionament del grup en una manera de treballar des de la pròpia escola de forma que la investigació constitueix també una ferramenta per a la inclusió. I això es reflexa amb les dinàmiques del diagnòstic social participatiu mitjançant les quals es desenvolupen sessions de recollida i devolució d’informació consensuades i compartides per tots els participants del procés. En aquest sentit, es tracta de donar veu a tothom. Alguns dels exemples són el cas del Centre Rural Agrupat de Benavites i Quart de les Valls o el col·legi Santiago Apóstol del barri del Cabanyal de València.

D’altra banda, la intervenció de la doctora i professora Odet Moliner es va emmarcar en un simposi coordinat per la doctora Pilar Arnaiz (Universitat de Murcia) i en el qual van participar també representants d’altres Universitats com la de Vigo, la de Sevilla i la de Santander. Totes elles en la línia de mostrar com portar a terme plans de millora inclusius.

Una altra de les comunicacions fou el pòster titulat ‘Arts-Project Based Learning para el Aprendizaje de los procesos de mejora e inclusión en la formación inicial de Psicopedagogía’ presentat per la doctora Aida Sanahuja i la professora del màster de Psicopedagogia i estudiant de doctorat Alicia Benet.

A més a més, les també estudiants de doctorat Erica Lorente i Ana Costa van presentar els seus respectius projectes d’investigació per a la tesi doctoral. En el cas de Lorente la seva tesi abordarà les concepcions socials que el territori té sobre el gabinet psicopedagògic d’un centre i que afecten als processos inclusius i democràtics en l’escola, mentre que el pla d’investigació de Costa aborda els aspectes de l’educació emocional i de la gestió de la diversitat que afavoreixen un clima segur i afectiu en Educació Secundària, des d’un enfoc basat en les competències i les pràctiques educatives dels docents.

El congrés també va comptar, entre molts altres, amb les ponències d’autors com Gerardo Echeita, David Durán, Juan Manuel Escudero o els germans Roger i David Johnson (Universitat de Minnesota), els qui van compartir experiències i una simpàtica i divertida sessió sobre l’aprenentatge cooperatiu per a la inclusió.

Descargas:

Odet Moliner participa amb Inclusive Education Canada

Enguany, Odet Moliner ha realitzat una col·laboració amb l'organització "Inclusive Education Canada" sobre escola inclusiva. Dins d'un projecte que realitzen sobre un comentari al dia, Odet va participar amb una experiència d'escola inclusiva al nostre pais; concretamente amb una pràctica que es desenvolupa al CRA Benavites Quart de les Valls amb la col·laboració del grup MEICRI. A continuació teniu l'enllaç amb l'aportació d'Odet:

https://inclusiveeducation.ca/2016/02/26/20-inclusive-schools-promote-de...

A més, us deixem l'enllaç a la web de l'rganització i al seu facebook:

https://inclusiveeducation.ca/engaging-and-promoting-ie/inclusive-educat...

https://www.facebook.com/inclusiveeducationcanada/?fref=nf

Descargas:

El MEICRI a Budapest (Hongria)

El passat 6 de setembre del 2016 es va presentar la comunicació A COMMUNITY WELLCOME DAY: Cultural Diversity and Critical Citizenship in a Included School. Realitzada per 4 membres del MEICRI: Auxiliadora Sales, Joan Traver, Alicia Benet i Aida Sanahuja en The Mobilities, Transitions, Transformations Intercultural Education at the Crossroads International Conference. Organitzada per International Association for Intercultural Education (IAIE) and the Institute for Intercultural psychology and education (IIPE), Eötvös loránd University.

Descargas:

Dia de convivència del CRA Benavites Quart de les Valls

El diumenge 11 de Setembre es va realitzar el dia de convivència de l'escola CRA Benavites Quart de les Valls. Pares i mares, xiquets i xiquetes, mestres i persones del grup MEICRI van compartir aquest dia amb diverses activitats. Per part del grup es van fer diverses dinàmiques participatives per detectar necessitats i també per veure en quin punt ens trobem; mirar d'on venim i projectar cap al futur. Per si tot açò fora poc, vam acabar la jornada compartint una deliciosa paella tots junts!

Descargas:

El CRA Benavites s'endinsa en l'Aprenentatge Servei

Els xiquets i xiquetes del CRA Benavites junt amb el seu professorat han decidit utilitzar l'APS (Aprenentatge-Servei) per tal de millorar la realitat i cuidar el seu entorn. Així doncs es posaran en marxa campanyes de denúncia i sensibilització per a que les persones del poble agafen conciència i mantinguen més net el municipi. Les criatures van compartir les seues propostes en un Ple de l'Ajuntament de Benavites on la seua veu va poder escoltada i es va fer ferma la decisió de col·laborar per a millorar la qualitat de vida en el poble i per a evitar les caques dels gossos sense recollir. A continuació us facilitem més informació sobre aquesta iniciativa (i també podeu veure l'article en Premsa adjunt a la secció de Descàrregues);

"Nelo Vilar:
RODA DE PREMSA
El proper 27 de juny a les 18h i a La Casa de la Cultura, els alumnes de primària del CRA de Quart de les Valls participaran en un Plenari extraordinari per presentar a l’Ajuntament les propostes eixides dels tallers de participació ciutadana. Estos tallers es van celebrar durant algunes setmanes consecutives per recollir propostes de millora per al poble i per a la pròpia escola. Els van impartir tècnics d’Heterotopia Centre d’Estudis d’Acció i Participació. S’assajava una forma d’educació per a la participació pensat per alumnes de primària.
Els tallers es van impartir a tots i totes les alumnes de l’escola en sis dijous successius, en sessions pensades per a una vintena de xiquetes i xiquets. Dels tallers van eixir uns quants cents de propostes, que després es van prioritzar amb l’ajuda de l’alumnat. Al Plenari es durà una selecció de suggeriments que seran presentats i defesos per xiquetes i xiquets del Centre.
El CRA Quart de les Valls – Benavites participa en un programa experimental que es planteja el treball en la realitat del territori.
La metodologia que es va aplicar va ser un mapeig adaptat a xiquetes i xiquets. Contra l’aprenentatge abstracte, esta metodologia permet contextualitzar la teoria i dur-la a la pràctica. Els mapejos, plantejats de forma lúdica i creativa, són un recurs metodològic que s'usa per ajudar els membres d'una comunitat a expressar gràficament com perceben el seu territori i l’entorn socioambiental, i com els agradaria que fóra. Es tracta simplement d’utilitzar mapes del lloc, en este cas l’escola i el poble de Quart, per reconèixer els espais i les seues problemàtiques.
La pedagogia de la participació és un element fonamental que hauria de ser part del programa educatiu. A més a més, la seua praxi no pot ser autònoma, ha de ser transversal a totes les disciplines i plantejar-se en totes les àrees de la cosa pública: la cultura, l’urbanisme, els serveis socials, el medi ambient, etc. La participació és fonamental en democràcies avançades, on el ciutadà intervé en la seua realitat. L’escola constitueix un escenari ideal per fomentar la participació i educar els infants en els valors democràtics i el pensament crític.
El CRA Benavites-Quart de les Valls és una escola pública democràtica, social i basada en el diàleg. Tots els dijous dedica les vesprades a impartir distints tallers als seus alumnes.
Heterotopia és un Centre d’estudis d’acció i participació que reflexiona i promou la participació de la ciutadania en la gestió pública.
Es pot trobar més informació d’estes activitats a la pàgina web del CRA: http://crabenavitesquartdelesvalls.edu.gva.es/wp/ i a la d’Heterotopia CEAP: http://heterotopia.net/"

Descargas:

aps.pdf

El grup MEICRI en les II Jornades d'Aprenentatge Cooperatiu

Els dies 8 i 9 d'abril diversos membres del grup MEICRI van participar en les II Jornades d'Aprenentatge Cooperatiu organitzades pel CEFIRE de Castelló. Van compartir les seues experiències, van realitzar tallers d'habilitats cooperatives, van moderar etc. Aportant així el seu granet de sorra a aquesta gran jornada en las que tots i totes van gaudir i aprendre molt.

Descargas:

Tallers d'habilitats cooperatives en les Jornades de Mediació

Dos membres del grup MEICRI van realitzar el passat 7 d’abril un taller d'habilitats cooperatives en les Jornades de Mediació a estudiants de diversos instituts de la zona de Castelló. Els organitzadors de les jornades van ser els estudiants del IES Violant de Casalduch de Benicàssim. Es van realitzar diverses dinàmiques per tal de reflexionar sobre quines són aquestes habilitats necessàries per a la mediació.

Podeu encontrar més fotos en: https://photos.google.com/share/AF1QipNuWaJA4qCtMw1k-B-3id8sSnYDX5puIrYP...

Descargas:

El grupo MEICRI participa en las jornadas de EDUSIONA´T en Valencia

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Política Educativa organizó EDUSIONA'T. Una jornada de participación, convivencia e intercambio de experiencias pensada para toda la comunidad educativa.

La jornada tuvo lugar, el pasado 30 de enero del 2016, en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. Intervinieron como ponentes:
- César Bona, finalista de los premios Global Teacher Prize 15.
- Hilari Garcia, director de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València
- Mar Romera, presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci

Además de las conferencias, se contó con actuaciones musicales y la colaboración de Botet's Band. Por otra parte, varias entidades educativas (confederaciones y federaciones de AMPA, asociaciones de profesorado, movimientos de renovación pedagógica, sindicatos de educación, etc.) entre éstas el MEICRI, dispusimos de un espacio para compartir nuestro trabajo con el resto de la comunidad educativa.

Descargas:

Primeres Jornades "Fent escola" CRA Benavites Quart

El diumenge 13/09/2015 es van realitzar les primeres jornades "Fent escola" del CRA Benavites Quart de les Valls. Aquestes jornades van ser un punt de trobada on mestres, famílies, xiquets i xiquetes, veïns del poble, persones del grup MEICRI, persones de l'administració i altres van tenir l'oportunitat de compartir diverses activitats. En un espai natural, entre somriures, vam gaudir totxs juntxs fent escola. Un dia per lligar l'escola a la vida del poble i a l'inrevés, i també per a continuar avançant en el camí cap a una escola més participativa i democràtica. Us deixem un document adjunt amb diverses fotos de la jornada.

Descargas:

fotosfentescola.pdf

Tallers d'habilitats cooperatives per a encetar el curs

El divendres 11 de setembre diverses persones del grup MEICRI van realitzar uns tallers d'habilitats cooperatives per a l'estudiantat, en l'assignatura de Teoria de l'Educació, que enceta el primer any del Grau de Mestre/a d'Educació Primària. Des d'un enfocament lúdic es van realitzar diverses dinàmiques per tal de vivenciar quines són aquestes habilitats que tanta falta ens fan a l'hora de treballar cooperativament. Després de cada joc/dinàmica es generaren temps de diàleg per tal de compartir en gran grup i construir el saber col·lectivament. Us deixem unes fotos en el document adjunt per si voleu veure com va anar.

Esperem que aquests tallers siguen profitosos per als i les futures mestres i que puguen gaudir de tot allò que ens aporta com a persones el treball cooperatiu! Endavant!

Descargas:

Tallers 11.pdf

"1970, la dissolució de The Beatles". Com sona l'ESO.

Compartim amb vosaltres un videoclip publicat recentment per "Com sona l'ESO" que, per si no ho sabeu, és "una trobada anual d’alumnat i professorat de música de secundària i batxillerat on es prepara un gran concert conjunt: 1000 persones cantant, ballant i tocant. Una experiència única i espectacular. Una aposta de l’escola pública per a l’escola pública" tal i com escriuen en la seva pàgina web. Poc a poc aniran pujant més videoclips que no us podeu perdre. ¡Esteu atents!

Descargas:

XI Congreso Internacional y XXXI Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva.

Celebrado en Castellón del 8 al 10 de Abril de 2014 en la Universidad Jaume I. "La escuela excluida"

Descargas:

Congreso sobre educación inclusiva el próximo mes de abril

El grupo de profesorado del Área de Didáctica y Organización Escolar junto el grupo de investigación MEICRI de la Universidad Jaume I de Castellón, asume en el año 2014 el reto de organizar las XXXI Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva, a partir de las cuales se proyecta su XI Congreso Internacional, con el título "La escuela excluida", durante los días 8, 9 y 10 de abril.

¡Os animamos a participar!

Más información disponible en:
https://sites.google.com/a/uji.es/congresoeducacioninclusiva/home

Descargas:

Tríptico.pdf

MEICRI en el Laboratoire International sur l’Inclusion Scolaire en Canada

Odet Moliner y Joan Traver, profesores e investigadores del Departamento de Educación de la Universitat Jaume I han participado en la segunda “Biennal du LISIS” celebrada en l’Université du Québec à Trois-Rivières (Canada) del 20 al 24 de octubre. Presentaron una ponencia sobre “Visión de la inclusión escolar en España” y los resultados preliminares de una investigación sobre las “Estrategias de participación democrática para la construcción de escuelas inclusivas y comunitarias”. El LISIS es una institución que agrupa investigadores canadienses, suizos, españoles e italianos que desarrollan proyectos conjuntos sobre la educación inclusiva. Tras veinte años de la Declaración de Salamanca sobre la educación inclusiva, la bienal del LISIS se ha centrado en el estado de la inclusión en los países implicados y en la internalización el desarrollo de proyectos de investigación sobre la inclusión escolar en la francofonía y la Europa latina.